Misiune şi viziune

PDF Imprimare Email

Asociaţia Trandafirul Negru este o organizaţie apolitică, non-profit, cu caracter social-cultural, educativ, sportiv şi umanitar, de interes general, promovând permanent principiile deplinei libertăţi şi democraţii.

În România există, conform statisticilor Autorităţii Naţionale a Persoanelor cu Handicap,  120.000 persoane cu handicap vizual neinstitutionalizate si 460 institutionalizate. Pentru acestea nu există până la ora actuală niciun centru rezidenţial naţional. Posibilităţile de integrare într-o activitate profesională sunt foarte reduse şi este practic imposibil din punct de vedere al infrastructurii serviciilor de asistenţă socială ca nevăzătorii să poată duce o viaţă independentă, deşi acest lucru este perfect posibil din punct de vedere medical şi ocupaţional.

Pierderea vederii aduce adesea pierderea abilităţii de a face multe dintre activităţile cotidiene necesare unui trai independent. Pe de altă parte, practica internaţională de recuperare atestă că, prin servicii medicale şi sociale adecvate, persoanele cu deficienţe de vedere se pot reintegra cu succes în viaţa socială şi profesională.

Asociaţia Trandafirul Negru îşi propune schimbarea atitudinii si mentalităţii faţă de persoanele cu dizabilităţi şi îmbunătăţirea calitatii vietii acestora.

Asociaţia are ca obiectiv crearea unui centru sociomedical  de recuperare şi readaptare pentru nevăzători şi a altor centre sociale de interes public specializate destinate persoanelor cu dizabilităţi în scopul recuperării şi readaptării lor pe plan moral şi social.

Centrul va avea ca scop furnizarea următoarelor servicii: asigurarea de servicii medicale, recuperatorii şi de consiliere psihologică

  • susţinerea psiho-socială a nevăzătorilor şi a familiilor acestora
  • orientarea socio-profesională
  • integrarea nevăzătorilor în viaţa economică, socială, cultural-artistică şi sportivă
  • organizarea şi îndrumarea activităţilor de club
  • organizarea unei biblioteci şi a unei fonoteci
  • terapii ocupaţionale complexe