Bun venit pe siteul Asociaţiei Trandafirul Negru!

Nadia VoicuAsociaţia Trandafirul Negru este o asociaţie obştească, apolitică, non-profit, cu caracter social-cultural, educativ, sportiv şi umanitar de interes general, promovând permanent principiile deplinei libertăţi şi democraţii. Organizaţia are sediul social în oraşul Comarnic, str. Ghioşeşti, nr. 64, judeţ Prahova, şi este reprezentată de domnişoara Nadia Voicu, în calitate de preşedinte.

 

Statutul asociaţiei Trandafirul Negru defineşte obiectivul ei: crearea de centre specializate destinate persoanelor nevăzătoare şi cu handicap asociat, în scopul recuperării şi readaptării lor pe plan moral, fizic, cât şi social.

 

Asociaţia Trandafirul Negru este o asociaţie obştească, apolitică, non-profit, cu caracter social-cultural, educativ, sportiv şi umanitar de interes general, promovând permanent principiile deplinei libertăţi şi democraţii. Organizaţia are sediul social în oraşul Comarnic, str. Ghioşeşti, nr. 64, judeţ Prahova, şi este reprezentată de domnişoara Nadia Voicu, în calitate de preşedinte.

 

Statutul asociaţiei Trandafirul Negru defineşte obiectivul ei: crearea de centre specializate destinate persoanelor nevăzătoare şi cu handicap asociat, în scopul recuperării şi readaptării lor pe plan moral, fizic, cât şi social.

 

Conform datelor statistice furnizate de către Direcţia Persoanelor cu Handicap, la 31 martie 2012, numărul persoanelor cu dizabilităţi din România era de 687.596, dintre care 60.353 copii şi 627.243 adulţi (www.onphr.ro/dizabilitatea/statistici/), iar la nivelul judeţului Prahova numărul persoanelor cu dizabilităţi la data de 30 iunie 2011 era de 34.244 (www.mmuncii.ro).

 

Este prevăzut ca centrul să fie construit în oraşul Comarnic , Judeţul Prahova , pe un teren cu suprafaţa de 20.000 mp, acordat de Consiliul Local al oraşului Comarnic prin Hotărârea nr. 13 din data de 29.03.2012, urmând ca planul de arhitectură să fie conceput prin bunăvoinţa arhitectului Dan-Nicolae Manea, care a fost sensibilizat de problemele persoanelor cu dizabilităţi, oferindu-şi serviciile sub forma unui contract de sponsorizare din partea firmei ArhiMont Sinaia.

 

Organizaţia îşi propune colaborarea cu instituţiile publice locale şi judeţene, cu alte organizaţii, prin programe de parteneriat, astfel încât, prin dotarea şi pregătirea personalului propriu să devenim o alternativă viabilă în asistenţa persoanelor cu handicap supuse unui risc major de marginalizare şi frustrare. Fundaţia Decathlon, doreşte să susţină acest proiect prin finanţarea unei baze sportive, fiind deja unul dintre sponsorii organizaţiei, alături de Compania Naţională Loteria Română şi Clubul Rotary Valea Prahovei.

 

În prezent, prin meritul unei echipe de 30 voluntari (arhitect, medic, psiholog, asistent social, jurist, inginer IT, contabil şi animatori), asociaţia organizează tabere şi activităţi sportive pentru persoanele cu dizabilităţi. Până în prezent au fost organizate cinci tabere de vară: în 2006, tabăra cu profil instructiv-educativ desfăşurată în oraşul Breaza(17 beneficiari), în 2007, tabăra sportivă de la Predeal(12 beneficiari) iar în 2008 a avut loc la Sinaia o tabără cu caracter cultural(17 beneficiari), în 2009 tabăra cu caracter instructiv-educativ desfăşurată în staţiunea Eforie Sud(20 beneficiari), în 2010 tabăra de vară Băile Felix (14 beneficiari ).

 

Deşi Asociaţia Trandafirul Negru este o organizaţie non-guvernamentală în dezvoltare, a derulat deja 12 proiecte (5 din fonduri nerambursabile) care au dus la o mai bună interacţiune între persoanele cu dizabilităţi şi persoanele fără dizabilităţi, promovând o atitudine deschisă şi oferindu-le şansa de a se implica împreună în dezvoltarea diferitelor proiecte.

 

Menţionăm că Asociaţia este acreditată de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Prahova prin Deciziile nr. 0005767 din data de 03.10.2007 ,şi nr. 52/21.12.2010, pentru furnizarea următoarelor servicii sociale:

 

  • Consiliere psihologică
  • Consiliere socială
  • Asistenţă medicală
  • Orientare profesională
  • Servicii de recuperare şi reabilitare
  • Socializare/petrecerea timpului liber